Офіційно: Що варто знати майбутнім пенсіонерам?

Юрій КОЗАК,
начальник головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

– Коли майбутньому пенсіонеру варто звертатись до Пенсійного фонду для призначення пенсії?
– Варто звертатись за місяць до настання пенсійного віку, проте можна і раніше. Як свідчить досвід – значна частина майбутніх пенсіонерів має певні складнощі з необхідним для призначення пакетом документів. Фахівці проконсультують, і людина матиме змогу зібрати та належним чином оформити необхідні папери, а Пенсійний фонд, своєю чергою, забезпечить призначення та виплату пенсії у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.

– А якщо людина, яка набула права на пенсію за віком, за будь-яких поважних обставин пропустила тримісячний термін подачі документів?
– З моменту набуття права на пенсію надається тримісячний термін на збір та подання документів для оформлення пенсії. За умови дотримання тримісячного терміну – пенсія призначається з дати настання права на пенсію. Якщо ж термін не дотримано, в такому разі пенсія призначатиметься не з дня набуття права на її призначення, а з дня звернення. Наприклад, право на пенсію настало 20 квітня, а заяву подано 10 серпня, то й пенсія нараховуватиметься саме з 10 серпня, бо минуло понад три місяці.

– Які документи необхідні для призначення пенсії?
– Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) подаються такі документи:
1) заява встановленої форми;
2) паспорт (оригінал та копія);
3) ІНН – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (оригінал та копія);
4) трудова книжка (оригінал та копія);
5) за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 р. включно (незалежно від перерв);
6) диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні середнього або вищого навчального закладу до 01.01.2004 р. (оригінал та копія);
7) довідка з військкомату про проходження військової служби або військовий квиток (оригінал та копія);
8) свідоцтво про народження дітей (у разі необхідності – оригінал та копія);
9) свідоцтво про одруження (у разі необхідності – оригінал та копія);
10) заява та номер розрахункового рахунку, на який перераховуватимуться пенсійні виплати, в уповноваженому закладі банку;
11) у разі призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списками №1, №2 – довідка, котра уточнює пільговий характер роботи;
12) оригінал та копія посвідчень, які надають право на призначення (надбавку) пенсії за особливі заслуги;
13) довідка про перейменування підприємства (у разі необхідності);
14) дві кольорові фотокартки розміром 6×4 см (для пенсійної справи та пенсійного посвідчення).
Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути надані як в оригіналах, так і в копіях, завірених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Але документи про стаж та заробітну плату подаються тільки в оригіналах.

– Як підтвердити страховий стаж, якщо у трудовій книжці майбутнього пенсіонера немає запису про роботу в певній установі або на підприємстві?
– За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі даних, наявних у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або в інших документах, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
Трапляється, що документи про наявний стаж роботи відсутні або їх неможливо одержати у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями. У таких випадках стаж роботи, який надає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше ніж двох свідків, які знали заявника по спільній із ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Такі випадки розглядаються на Комісії органу Пенсійного фонду.

– Хто обліковує страховий стаж майбутньому пенсіонеру?
– Страховий стаж обчислюється органами Пенсійного фонду України за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За періоди до впровадження цієї системи – на підставі документів та в порядку, визначеному раніше чинним законодавством.

– Який мінімальний страховий стаж слід мати для призначення пенсії за віком?
– З 1 січня 2018 р. необхідний стаж для призначення пенсії становить 25 років. Проте кожні 12 місяців він збільшуватиметься на 1 рік. І в 2028 році – вже 35 років.

– Якщо людина матиме меншу кількість страхового стажу?
– У цьому випадку на призначення пенсії можна розраховувати за умови доопрацювання необхідної кількості стажу або після придбання (купівлі) стажу, якого не вистачає для призначення пенсії. Якщо особа, яка досягла пенсійного віку, не має достатнього стажу, то в такому разі призначатиметься державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Нагадаю, що з 2028 р. пенсії за віком у 60 років призначатимуться особам, які матимуть 35 і більше років страхового стажу, у 63 роки – особам, що матимуть від 25 до 35 років стажу, у 65 років – від 15 до 25 років страхового стажу. Проте, починаючи з 1 січня 2028 р., у разі наявності 40 і більше років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

– У яких випадках може бути припинена виплата пенсії?
– Виплата пенсії за рішенням органів Пенсійного фонду або суду припиняється у таких випадках:
якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані;
на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено законом;
у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль;
у разі смерті пенсіонера.
Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 35 та ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

^ Наверх